สาระน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

ไม่มีกระทู้ใหม่ การเกิด

ความรู้เกี่ยวกับการเกิดฯ

80 กระทู้
80 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน สูติบัตรหาย สามารถคัดออน...
เมื่อ สิงหาคม 18, 2015, 04:10:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การตาย

ความรู้เกี่ยวกับการตายฯ

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน การแจ้งตาย
เมื่อ มกราคม 23, 2014, 11:06:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ บ้านและทะเบียนบ้าน

ความรู้เกี่ยวกับบ้านและทะเบียนบ้านฯ

39 กระทู้
39 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน เอกสารที่ต้องใช้ในการย้า...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2015, 03:33:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การย้ายที่อยู่

ความรู้เกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ฯ

67 กระทู้
67 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน เอกสารย้ายที่อยู่เด็ก12ป...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2015, 03:06:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน

ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มชื่อฯ

55 กระทู้
55 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน การเพิ่มชื่อ
เมื่อ มีนาคม 31, 2014, 03:17:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขฯ

51 กระทู้
51 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน เปลี่ยนชื่อพ่อในสูจิบัตร
เมื่อ สิงหาคม 25, 2015, 02:50:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การพิจารณาสัญชาติ

ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาสัญชาติ

55 กระทู้
55 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน การขอสัญชาติของผู้พลัดถิ...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2015, 02:53:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ชนกลุ่มน้อย

ความรู้เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน การเพิ่มชื่อคนต่าวด้าว
เมื่อ มีนาคม 31, 2014, 03:34:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร

ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมฯ

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน ค่าธรรมเนียมขอเปลี่ยนชื่...
เมื่อ พฤศจิกายน 11, 2013, 01:17:20 PM

สาระน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน การใช้คำนำหน้านามว่านางส...
เมื่อ มีนาคม 27, 2013, 11:28:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การบันทึกฐานะของภริยา

ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกฐานะของภริยา

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน การบันทึกฐานะของภริยา
เมื่อ มิถุนายน 07, 2012, 11:12:45 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจดทะเบียนสมรส

ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส

59 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน ตรวจสอบข้อมูลการสมรส
เมื่อ มีนาคม 14, 2013, 03:43:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การหย่า

ความรู้เกี่ยวกับการหย่า

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน ใบหย่า
เมื่อ มีนาคม 05, 2013, 04:03:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การเปลี่ยนชื่อ

ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ

163 กระทู้
163 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนคำ...
เมื่อ มีนาคม 31, 2014, 03:22:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทะเบียนสมาคม

ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนสมาคม

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน การขอจดทะเบียนการแก้ไขเพ...
เมื่อ กันยายน 13, 2012, 10:37:47 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทะเบียนการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ย...
เมื่อ กันยายน 13, 2012, 02:03:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทะเบียนอาวุธปืน

ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนอาวุธปืน

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน การรับรองสำเนาเอกสารทะเบ...
เมื่อ ตุลาคม 08, 2012, 01:39:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทะเบียนพินัยกรรม

ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนพินัยกรรม

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน ทำพินัยกรรม
เมื่อ ตุลาคม 24, 2013, 11:45:04 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทะเบียนศาลเจ้า

ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนศาลเจ้า

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน ทะเบียนศาลเจ้า
เมื่อ กันยายน 13, 2012, 02:34:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน

ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน
เมื่อ กันยายน 13, 2012, 02:38:26 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทะเบียนสัตว์พาหนะ

ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนสัตว์พาหนะ

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน ต้นขั้วตั๋วรูปพรรณช้างสู...
เมื่อ มกราคม 21, 2013, 12:44:25 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทะเบียนมูลนิธิ

ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนมูลนิธิ

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน หลักเกณฑ์การจัดตั้งมูลนิ...
เมื่อ มกราคม 29, 2013, 02:36:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทะเบียนมัสยิด

ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนมัสยิด

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน หลักเกณฑ์ขอจัดตั้งมัสยิด
เมื่อ กันยายน 18, 2012, 11:33:56 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การรับรองบุตร

ความรู้เกี่ยวกับการรับรองบุตร

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน การจดทะเบียนรับรองบุตร
เมื่อ มีนาคม 31, 2014, 03:14:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน การรับบุคคลไม่มีสถานะเป็...
เมื่อ ตุลาคม 24, 2013, 11:52:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม

ความรู้เกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอ...
เมื่อ กันยายน 18, 2012, 12:14:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ค่าธรรมเนียมทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อตัว ชื่อสกุล

ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อตัว ชื่อสกุล

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน การเปลี่ยนชื่อสกุลของบุต...
เมื่อ มกราคม 31, 2013, 03:10:30 PM

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

ไม่มีกระทู้ใหม่ การทำบัตรประจำตัวประชาชน

ความรู้เกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัวประชาชน

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน บัตรประชาชน
เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2013, 09:54:47 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การขอมีบัตร

ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรฯ

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน ขอมีบัตรประชาชน
เมื่อ ตุลาคม 19, 2012, 10:42:27 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การขอมีบัตรใหม่

ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรใหม่

31 กระทู้
31 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน คำถามทะเบียนทั่วไป บัตร
เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2012, 01:57:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การขอเปลี่ยนบัตร

ความรู้เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนบัตร

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน การเปลี่ยนบัตรประชาชนหลั...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2013, 11:14:13 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การขอทำบัตรฯ กรณีอื่นๆ

ความรู้เกี่ยวกับการขอทำบัตรฯ กรณีอื่นๆ

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน เด็กนักเรียน เรียนดี พฤต...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2012, 12:40:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน

ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกั...
เมื่อ ตุลาคม 10, 2012, 03:09:32 PM

KM @ สน.บท.

ไม่มีกระทู้ใหม่ KM @ สน.บท.

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย RedDevils I
ใน สัมมนางานทะเบียนราษฎร ปี...
เมื่อ กันยายน 19, 2012, 03:12:17 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทะเบียนฯ - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

824 กระทู้ ใน 824 หัวข้อ โดย 2 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: RedDevils I
กระทู้ล่าสุด: "เอกสารที่ต้องใช้ในการย้า..." ( สิงหาคม 25, 2015, 03:33:43 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

2 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 79 (มิถุนายน 07, 2013, 10:29:38 AM)