สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทะเบียนฯ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน => การทำบัตรประจำตัวประชาชน => ข้อความที่เริ่มโดย: RedDevils I ที่ ตุลาคม 10, 2012, 11:02:40 AM

หัวข้อ: ขอเลขบัตรประจำตัวประชาชน
เริ่มหัวข้อโดย: RedDevils I ที่ ตุลาคม 10, 2012, 11:02:40 AM
เรื่อง :  ขอเลขบัตรประจำตัวประชาชน

คำถาม :  เลขที่ประจำตัวบัตรขาดหาย

ผู้ถาม :  บุญทม ละอองสินธุ์
วันที่ตั้งคำถาม :  6 พฤศจิกายน 2550

คำตอบ :  1.  บุคคลสัญชาติไทย ทุกคนจะมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากสำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
             2.  กรณีเป็นข้อมูลของบุคคลอื่น ผู้ที่จะตรวจสอบได้ต้องเป็นเจ้าของข้อมูล หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น


ผู้ตอบ :  1548