ผู้เขียน หัวข้อ: การออกหนังสือรับรองการเกิด  (อ่าน 2148 ครั้ง)

RedDevils I

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 824
    • ดูรายละเอียด
การออกหนังสือรับรองการเกิด
« เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 01:54:37 PM »

เรื่อง :  การออกหนังสือรับรองการเกิด

คำถาม :  การออกหนังสือรับรองการเกิด สามารถยื่นที่สำนักทะเบียนที่ผู้ร้องไม่มีชื่ออยู่ได้หรือไม่

ผู้ถาม :  เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย
วันที่ตั้งคำถาม : 19 มกราคม 2555

 
คำตอบ :  ตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1
             แห่งพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่2)พ.ศ.2551
             กำหนดให้บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย แต่ไม่ได้แจ้งการเกิด หรือแจ้งการเกิดแล้ว แต่ไม่มีสูติบัตร หรือสูติบัตรชำรุด
             สูญหาย และสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถคัดสำเนาสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิดได้ หากมีความจำเป็นต้องมีหนังสือ
             รับรองการเกิด ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณ สำนักทะเบียนแห่งที่ผู้นั้นเกิด หรือมีชื่ออยู่ใน
             ทะเบียนบ้านหรือมีภูมิลำเนาอยู่ปัจจุบัน

ผู้ตอบ :  นางมสารัศม์ มณีโชติเดชาวัฒน์
ติดต่อ สอบถาม แนะนำฯ  pd.tsb.snbt@gmail.com