ผู้เขียน หัวข้อ: บุคคลต่างด้าวฯ สัญชาติอังกฤษจะขอมีชื่อในทะเบียนบ้านเล่มเหลือง  (อ่าน 1350 ครั้ง)

RedDevils I

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 824
    • ดูรายละเอียด
เรื่อง :  บุคคลต่างด้าวฯ สัญชาติอังกฤษจะขอมีชื่อในทะเบียนบ้านเล่มเหลือง

คำถาม :  บุคคลสัญชาติอังกฤษ จดทะเบียนสมรสกับหญิงสัญชาติไทย จะขอมีชื่อในทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง มีหลักเกณฑ์หรือวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง

ผู้ถาม :  เทศบาล
วันที่ตั้งคำถาม :  26 กุมภาพันธ์ 2551

   
คำตอบ :  การขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) สำหรับคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือท้องถิ่น แห่ง
             ท้องที่ที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาในปัจจุบัน โดยแสดงหลักฐาน เช่น หนังสือเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้นายทะเบียนจะสอบสวนผู้ร้องให้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็น
             ในการขอเพิ่มชื่อ แล้วจึงจะดำเนินการให้ต่อไป (ระเบียบฯ ข้อ 106)

ผู้ตอบ :  1548
ติดต่อ สอบถาม แนะนำฯ  pd.tsb.snbt@gmail.com