ผู้เขียน หัวข้อ: การขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม  (อ่าน 1568 ครั้ง)

RedDevils I

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 824
    • ดูรายละเอียด
    การขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม

    ให้สมาคมยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.2 ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติ พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด

    2.1 รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่มีมติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
    2.2 ข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่
    2.3 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่า และข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่
    2.4 แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมและหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งของสมาคม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ตั้ง
ติดต่อ สอบถาม แนะนำฯ  pd.tsb.snbt@gmail.com