ผู้เขียน หัวข้อ: ความหมายของเลข ประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก  (อ่าน 10326 ครั้ง)

RedDevils I

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 824
    • ดูรายละเอียด
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักนั้นสำคัญไฉน

เลข 13 หลักคืออะไร
                  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  คือเลขที่ทางราชการกำหนดให้แก่ประชาชนทุกคนทั่วทั้งประเทศมีจำนวน 13 ตัว
          หรือเรียกกันสั้นๆ ว่าเลข 13 หลักและแต่ละหลักต่างก็มีความหมายในตัวของมันเอง เช่น เป็นการแยกประเภทบุคคลถิ่นที่อยู่
          และเลขที่ใบเกิดฯลฯ  ประชาชนแต่ละคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกัน และเมื่อเกิดมาจะได้รับการกำหนดเลข 13 หลัก ประจำตนเอง
          โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่เกิดจนตาย เลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก  จะปรากฏอยู่ในสูติบัตร  สำเนาทะเบียนบ้าน
           และบัตรประจำตัวประชาชน

เลข 13 หลักมีความสำคัญอย่างไร
                  เลขประจำตัวประชาชน  มีความสำคัญต่อการประมวลข้อมูลทะเบียนประวัติความเป็นมาของแต่ละบุคคล  สามารถ
          ตรวจสอบสืบค้นได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วเพียงไม่กี่วินาทีด้วยระบบคอมพิวเตอร์  และจะเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชนได้
          ในอนาคต  ซึ่งขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่ใช้เลข 13 หลักของกรมการปกครองเป็นพื้นฐานในการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ
          ต่างๆ  เช่น การเสียภาษี  การทำใบขับขี่ การประกันสังคม ฯลฯ   เพราะสามารถ  ON-LINE  ข้อมูลถึงกันได้รวดเร็วไม่ยุ่งยาก


ความหมายของเลข ประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก

              หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคล   ส่วนใหญ่จะได้หมายเลข 3 คือ บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตอนเริ่มโครงการให้เลขฯ
                              ถ้าเกิดตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.2526 จะได้เลข 1  ซึ่งหมายถึงได้แจ้งเกิดตามกำหนด  ถ้าแจ้งเกิดเกินกำหนดจะได้
                              เลข2 เป็นต้น  ซึ่งมี 8 ประเภท คือ
                                     ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่1 มกราคม 2527)
                                     ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
                                     ประเภทที่ 3 ได้แก่คนไทยและคนต่างด้าวที่ มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
                                                     ในสมัยเริ่มแรก (1 ม.ค. - 31 พ.ค.2527)
                                     ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลข
                                                     ประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก (1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2527)
                                     ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ
                                     ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย
                                                     แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว
                                     ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
                                     ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
                                                     คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย


                    หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลขสำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึง
                                 ถิ่นที่เกิดเลยทีเดียว โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัดหลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอหรือเทศบาล


                    หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตรแล้วแต่กรณี

                    หลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่มแล้วแต่กรณี

                    หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 11, 2013, 12:13:26 PM โดย RedDevils I »
ติดต่อ สอบถาม แนะนำฯ  pd.tsb.snbt@gmail.com